Điều khoản sử dụng website Tìm Bạn Bốn Phương

Nhằm tạo ra một cộng đồng Lành mạnh - Có giá trị, chúng tôi xin được phép lập ra nội quy như sau:

1. Hình Ảnh: Trang web sẽ kiểm duyệt tất cả hình ảnh đưa lên trên hồ sơ của thành viên, thành viên có thể xem hình ảnh của mình ngay sau khi đưa lên, Thành viên tự chịu trách nhiệm với hình ảnh mà mình đăng tải nếu có vi phạm về bản quyền hình ảnh. Những hình dưới đây sẽ không được chấp nhận:
 • a. Hình trần truồng (Không có áo hoặc quần) .
 • b. Hình có tính cách gợi dục hoặc gây kích động bạo lực (Lè lưỡi, dấu hiệu tay, dấu trên tay, mình . . .)
 • c. Hình có quảng cáo hoặc tên trang web hay địa chỉ email .
 • d. Hình Hoa quả, cây cỏ, xe, nhà, vật dụng, vàng bạc (Nói chung là không phải hình của bạn). Hình có tính cách chính trị, hoặc ủng hộ đảng phái, tôn giáo.
 • e. Hình trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi .
 • f. Các hình thức khác không phù hợp với quy phạm đạo đức, pháp luật.
Xin chỉ đăng hình của bạn và tốt nhất là bạn có quyền sử dụng hình ảnh đó.
2. Hồ sơ: Trang web sẽ kiểm duyệt tất cả hồ sơ mới đăng hoặc mới sửa và viết lại. Trang web chỉ chấp nhận hồ sơ đăng lên với mục đính tìm người yêu, tìm bạn bốn phương. Xin đừng đùa giỡn, chửi thề, nói tục hay dùng dịch vụ này để quảng cáo thương nghiệp tư nhân. Chúng tôi xin phép từ chối những hồ sơ không có mục đích tìm bạn hoặc những hồ sơ không đúng nội quy. Những hồ sơ không đúng nội quy có thể bị xoá mà không báo trước. Trang web xin giữ chủ quyền những thông tin, hình ảnh, chữ viết đã đăng lên trong trang web này.

3. Quy định chung
 • 3.1 Những nội dung đăng lên của bạn sẽ nằm trong quyền quản lý của website. Việc bạn tạo tài khoản đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý những điều khoản trên của trang web.
 • 3.2 Mỗi người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin được tạo ra bởi chính người dùng đó trên trang web này. Thông tin được tạo ra bởi người dùng bao gồm hồ sơ và hình ảnh đại diện của người dùng, và các thư được trao đổi qua lại giữa người dùng này với những người dùng khác trên trang web.
 • 3.3 Chúng tôi không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác, tính tin cậy hay mức độ hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào được tạo ra bởi người dùng. Người dùng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ người dùng nào.
 • 3.4 Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin của người dùng đăng trên trang web này. Việc sử dụng thông tin trên trang web này là hoàn toàn tùy thuộc vào người dùng và người dùng chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng đó.
 • 3.5 Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu nào về các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ của người dùng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của người dùng về những điều khoản và điều kiện này đối với và chúng tôi.
 • 3.6 Chúng tôi có thể bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng trên trang web này mà không cần báo trước.
 • 3.7 Chúng tôi có quyền xóa bỏ, khóa, tạm ngưng bất kỳ hồ sơ người dùng nào mà chúng tôi xét thấy không phù hợp trên trang web hay vì bất cứ lý do nào.
 • 3.8 Chúng tôi có quyền ngưng cung cấp bất kỳ tính năng nào đối với bất kỳ người dùng nào mà chúng tôi xét thấy cần thiết hay vì bất cứ lý do nào.
 • 3.9 Nếu người sử dụng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng trên thì phương thức duy nhất người dùng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên trang web này và chấm dứt sử dụng trang web này.